Wiedza

Rozciągłość południkowa

Rozciągłość południkowa jest różnicą pomiędzy szerokością geograficzną punktu wysuniętego najdalej na północ i punktu wysuniętego najdalej na południe. Rozciągłość południkową mierzymy wzdłuż południka.  Wariant 1. Oba punkty skrajne na jednej półkuli. Na poniższym schemacie rozciągłość południkową symbolizuje czerwona linia. Aby obliczyć naszą rozciągłość musimy odczytać szerokość geograficzną punktów A oraz B A 22º38′ N B […]

, ,

Elementy mapy

W jaki sposób możemy przedstawić Ziemię?   Pierwszym sposobem, przestrzennym, jest model Ziemi czyli globus. Drugim sposobem przedstawienia, na płaszczyźnie, jest mapa. Mapa jest jak książka. Mapy nie oglądamy a czytamy ją. Tak, jak każda książka, posiada swój tytuł. Pozwala on zorientować się, co przedstawione jest na mapie. Bywa pomijany, jeżeli mapa przedstawia obszar powszechnie […]

, ,