Rozciągłość południkowa – zadania

Zadanie 1.

Oblicz rozciągłość południkową Europy wiedząc, że szerokość geograficzna Przylądka Nordkinn wynosi 71º08′ N (punkt skrajny północny) a Przylądka Marroqui 36º 00’N (punkt skrajny południowy)

Rozwiązanie:

71º08′ – 36º 00′ = 35º 08′

35 º · 111,2 km/1 º = 3892 km
08′ · 1,852 km/1′ = 14,816 km
3892 km + 14,816 km = 3906,816 km

Odpowiedź:
Rozciągłość południkowa Europy w stopniach wynosi 35º 08′
Rozciągłość południkowa Europy w kilometrach wynosi 3906,816 km